Це 2-й том серії науково-популярних видань «Україна і світ», в якому розповідається про грецький період в історії античних держав Північного Причорномор`я, пізніх скіфів, про появу сарматів, а також про події, які відбувалися в цей період на територіях Персії, Греції, Римської республіки, Індії та Китаю. 

 Формат: 210 х 297 (А-4)

Обсяг: 216 стор.

Обкладинка: картон 2 мм

Мова видання: українська

Редакційна колегія:

М. Ю. Відейко — кандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

О. А. Корнієвський — кандидат історичних наук

Вартість: 200 грн

 

ЗМІСТ

Персія

Імперія Ахеменідів

Кір ІІ Великий — засновник держави Ахеменідів

Камбіс ІІ — завойовник Єгипту

Дарій І

Релігія і культура

Класична та елліністична Греція

Класична Греція

Греція в V ст. до н.е.

Греко-перські війни

Пелопоннеська війна

Греція в IV ст. до н. е.

Піднесення Македонії за часів Філіпа ІІ

Завоювання Олександра Великого (Македонського)

Культура Давньої Греції класичного періоду

Греція та Ближній Схід в епоху еллінізму

Македонське царство

Падіння Західногрецького світу

Держава Селевкідів

Культура еллінізму

Римська Республіка

Боротьба Риму за підпорядкування Італії

Завоювання Римської Республики на заході. Перша Пунічна війна

Друга Пунічна (Ганнібалова) війна

Третя Пунічна війна

Завоювання Римської Республіки на Сході

Правління Сулли — початок кінця римської республіки

Повстання Спартака

Занепад Республіки і Першій Тріумвірат

Гай Юлій Цезар

Другий Тріумвірат і піднесення Октавіана Августа

Антоній і Клеопатра

Культура та релігія республіканського Риму

Давня Індія

Індія в магадхсько-маурійський період

Давній Китай

Династії Цінь і Рання Хань

Конфуціанство

Україна

Грецький період в історії античних держав Північного Причорномор`я

Культура

Пізні скіфи

Похід Зопіріона у Північне Причорномор`я

Мітрідатові війни і Північне Причорномор`я

Сармати